Oljebransjen er optimistiskFoto: Ole Jørgen Bratland/Statoil ASA

Oljebransjen er optimistisk

Statistisk sentralbyrå anslår at investeringene på norsk sokkel i 2015 vil bli det tredje høyeste investeringsnivået i historien.

Utsiktene for leteinvesteringene for 2016 blir anslått til 36,9 milliarder kroner. Dette er 10,7 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 2. kvartal 2014, skriver Norsk olje og gass.
– Tallene som ble offentliggjort i dag viser at investeringene på sokkelen fortsatt vil holde seg på et høyt nivå fremover. SSBs prognose er et tydelig tegn på fremtidsoptimisme og tro på norsk sokkel, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. direktør i Norsk olje og gass.
De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 2. kvartal til 190,1 milliarder kroner for inneværende år. I sitt første anslag for 2016 anslår tellingen for 2. kvartal de samlede investeringene til 184,9 milliarder kroner.
Oppgangen kommer innenfor feltutbygging samt nedstengning og fjerning, mens anslagene indikerer nedgang innenfor kategoriene felt i drift, landvirksomhet og rørtransport.
Les hele nyheten her.

X