Oljedirektoratet feilinformerer

Oljedirektoratet feilinformerer

Det er ikke riktig at norske geologer på slutten av 1950-tallet avviste muligheten for at det fantes olje- og gassforekomster utenfor norskekysten.

I en nyhetssak i dag vedrørende at det er 50 år siden første lisensrunde på norsk sokkel skriver Oljedirektoratet følgende: «På slutten av 1950-tallet hadde norske geologer avvist muligheten for at det fantes olje- og gassforekomster utenfor norskekysten.»

Det er ikke riktig.

Det korrekte er at én enkelt geolog ved NGU skrev en betenkning hvor dette var konklusjonen. Hva andre geologer i Norge mente om saken, vet vi ingen ting om.I brevet til Utenriksdepartementet stode det ”Man kan se bort fra muligheten for at det skal finnes (…) olje på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.” Det var undertegnet Chr. Oftedal og direktør Sven Føyn.

Denne saken er tidligere behørig omtalt i GEO (GEO 02/2010; «Et mye omtalt brev«).

Det vi også vet er at en svært fremtidsrettet geofysker (Markvard Sellevoll) allerede året (1959) etter tok et intitiativ for å undersøke om det fantes en sedimentær lagrekke i Nordsjøen (GEO 04/2013: «Nye data ga overraskende kunnskap».

 

X