Oljen er uerstattelig Kjell-Børge-Freiberg. Foto: FRP

Oljen er uerstattelig

Det finnes ingen annen næring som er i nærheten av å bidra like mye til fellesskapet som oljen, skriver Fremskrittspartiet.

Ifølge nye beregninger fra Finansdepartementet bidrar oljearbeiderne med om lag 251 milliarder kroner til felleskapet hvert eneste år.

Statsinntektene fra olje- og gassnæringen er dermed på omtrent samme nivå som de samlede inntektene fra inntekts- og formueskatt fra hele befolkningen.

– Det er helt umulig å erstatte inntektene fra olje- og gass med inntekter fra en annen næring. Dersom partiene som ønsker å avvikle næringen stenger de norske oljekranene, vil velferdsstaten trues. Alternativet for å finansiere dagens velferdsnivå er milliardbeløp i økte skatter for folk flest, mener olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Den enkelte arbeider i petroleumsnæringen leverte i fjor verdiskaping tilsvarende 21,8 millioner kroner. Det tilsvarende tallet for sysselsatte i industrien var på 900 000 kroner.

– Norge bør hylle oljearbeiderne våre for innsatsen de legger ned hver eneste dag. I stedet opplever jeg at mange politikere er mer opptatt av å snakke ned olje- og gassnæringen. Jeg er derfor glad for at de nye tallene som legges frem bidrar til å få frem hvor mye vi skylder nettopp denne næringen for den velstanden vi har i landet vårt, sier Freiberg til frp.no.

X