Mulig oljeunderskudd i 2025 Illustrasjon: Rystad Energy

Mulig oljeunderskudd i 2025

Rystad Energy spår et fremtidig underskudd på 5 millioner bpd olje og betydelig høyere priser.

Den enorme reduksjonen i etterspørselen etter olje knyttet til covid-19-pandemien har ført til store overskudd. De globale lagrene fylles raskt opp, og oljeprisen har stupt.

Men kuren for lave oljepriser er nettopp lave oljepriser.

I en pressemelding spår analysebyrået Rystad Energy bedre tider for oljebransjen i de kommende årene fordi de lave prisene vil bremse aktiviteten og investeringene fra kostnadsbevisste E & P-selskaper.

Dette innebærer at vi i 2025 kan se et underskudd av olje på rundt 5 millioner fat olje per dag (bpd).

Rystads basisscenario ser for seg en global etterspørsel på 105 millioner bpd og produksjon på rundt 100 millioner bpd. Den nåværende krisen har senket Rystads produksjonsforventninger for 2025 med omtrent 6 millioner bpd.

Rystad forventer en gjennomsnittspris på 68 $ per fat olje. Hvis underskuddet av olje når 5 millioner bpd, kan prisen imidlertid øke ytterligere.

– Den nåværende lave oljeprisen har strammet tilbudet og etterspørselen på mellomlang sikt betraktelig. Til tross for høy vekst i produksjon fra oljeskifer, forventes oljeproduksjon utenfor OPEC-landene i Midtøsten å holde seg flat de neste fem årene. Ettersom etterspørselen forventes å komme seg, vil OPEC-kjernen måtte øke tilbudet betydelig, ellers vil markedet møte enda høyere priser enn vår base-case-prognose, sier Espen Erlingsen, Head for Upstream Research i Rystad Energy.

Les mer på expronews.com (engelsk)

X