Viktig for landet!

Viktig for landet!

Folk flest mener olje- og gassnæringen er avgjørende for norsk økonomi og mener det er viktig at næringen opprettholdes, skriver Norsk olje og gass.

80 prosent av befolkningen mener olje- og gassnæringen er ‘ekstremt viktig’ eller ‘veldig viktig’ for norsk økonomi, det viser en undersøkelse utført av Kantar TNS på vegne av Norsk olje og gass.

Bare én av ti mener det ‘er ganske uviktig’ eller ‘ikke viktig i det hele tatt’ å opprettholde næringen.

– Undersøkelsen viser at folk flest forstår hvor viktig næringen er for både økonomien og for Norge generelt. Det bør være et tankekors for våre politikere, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Bred støtte i hele landet
Støtten til oljenæringen er størst på de stedene som er nærmest næringen, men støtten er stabilt høy over hele landet.

– Oljenæringen er en nasjonal næring, på flere måter. Over hele landet er det bedrifter som leverer til oljenæringen, og så kommer det store overskuddet fra oljenæringen, som i 2018 ble rundt 264 milliarder kroner, hele landet til gode, sier Schjøtt-Pedersen.

 

X