Omstillingsplan i rute

Omstillingsplan i rute

Arbeidet med å tilpasse selskapet til de krevende markedsforholdene er i rute, sier konstituert CEO Knut Sæberg i North Energy.

I tredje kvartal har selskapet deltatt i to letebrønner. Tvillingen Sør i Norskehavet påtraff gass, men funnet er ikke vurdert som kommersielt. Brønnen Haribo som ble avsluttet i juli påviste ikke hydrokarboner. Nå sluttfører North Energy omstillingsprosessen selskapet er inne i, og tilpasser letearbeidet til en mer fokusert letestrategi.
Fokuserer letestrategien
«Omstillingsplanen er i rute, bekrefter Knut Sæberg, konstituert CEO i North Energy. Selskapets kostnadsbase er kuttet dramatisk, og vi vil ha meget lave driftskostnader fremover. North Energy fortsetter arbeidet med å tilpasse selskapet til de krevende markedsforholdene. Terskelen for investeringsforpliktelser vil være høy, og selskapets fremtidige letebrønner skal tilfredsstille strenge krav til rask kommersialisering. Samlet medfører disse grepene at vår finansielle stilling er tilfredsstillende, sier Sæberg».
North Energy har i dag andeler i til sammen 21 lisenser på norsk sokkel. I løpet av de neste 12 månedene er det ventet en drill eller dropp-beslutning i 16 av lisensene.
North Energy hadde i tredje kvartal et negativt resultat etter skatt på 32,9 millioner kroner. Dette relaterer seg hovedsakelig til lete- og lisenskostnader som utgjorde om lag 25,9 millioner kroner etter skatt. Selskapet er finansiert med en egenkapital på 337,9 millioner kroner, og hadde ved utgangen av kvartalet netto kontanter på 219,1 millioner kroner, inkludert skattefordring fratrukket letelånsgjeld.
Last ned North Energy’s Q3 rapport her

X