Positiv til Lofoten-letingJonas Gahr Støre åpner for samarbeid med regjeringen for konsekvensutredning utenfor Lofoten. Foto: Arbeiderpartiet

Positiv til Lofoten-leting

Arbeiderpartiet står klare for å samarbeide med regjeringen om å åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten.

Tidligere i år vedtok Arbeiderpartiet (AP) på sitt landsmøte å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning. Nå kan dette utnyttes for å fremme partiets politikk i Stortinget, mener AP-leder Jonas Gahr Støre ifølge nrk.no.
AP kan sammen med Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) danne flertall for å åpne en bit av området for utredning.
– Vi skal ha gjennomslag for mest mulig av Aps politikk. Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget, sier Støre.
Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre er i mot en slik utredning, mens Frp på sin side ønsker å åpne hele Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning.
I denne stortingsperioden vil Høyre og Frp være avhengig av både KrF og Venstre for å danne en flertallsregjering, og en eventuell mindretallsregjering vil måtte søke støtte fra sak til sak.
Under Pareto-konferansen i Oslo onsdag sa olje- og energiminister Terje Søviknes ifølge nettavisen e24.no at Solberg-regjeringen er åpne for en avtale med AP om utredning hvis det ikke kommer på plass en avtale med Krf og Venstre.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 3 år ago

  Som iterert mange ganger vdr letting i Barentshavet tyder våre modeller på at oppløftede feller med residuell olje må ha tilgang på «fersk» olje fra enten feller nedflanks (som tømmer seg opp mot hovedfellen – under uplift), eller aller helst olje som migrerer opp fra basseng. Da vil Gussow type up-dip remigrasjon medføre at feller fylles, og jeg har i utallige GEO møter nevnt dette punktet, sikkert til irritasjon for noen, og jeg har polemisert litt mot Redaktøren på dette.
  I oppløftede områder er olje mobil og helt avhengig av «recharge» for at feller skal fylles. Om bevisthet om dette ikke hensynstas vil man bore «tørt» og finne «rester av gass/olje».
  I slike situasjoner som Barentshavet NØ jfr kartet i artikkelen, vil også lekkede feller fylles – pga nærliggende generative basseng – og selv så lite «refill» som 50% volum olje av fellevolument (umiddelbart etter lekkasje) vil gi «live petroleum column» pga tilsig. Dette gjelder – vil vi si, også for eksempelvis Gohta/Alta/Skrugard mm.
  I Barentshavet NØ er forholdene nær perfekte.
  Sentralbankhøgda med generative basseng på hver side dvs «odde-situasjon” vil være «bankers» med funn, i muligens opp mot 30-40% av borede strukturer – om man gjør hjemmearbeidet.
  Geologisk situasjon er lik den for geometrisk tilsvarende klassiske situasjoner og store funn av same type sør på sokkelen – dvs fokus inn fra to ulike «Generative Depressions» – her aktive «Petroleum Machineries». Regionen har i tillegg «multi-source rocks» – en unik setting.
  Storbankhøgda og områdene mot vest er likeledes områder som vil måtte ha stor funn-sannsynlighet.
  Jeg skal la min «Putin-oil» modell ligge, men vil nevne at regional storskala up-dip remigrasjon fra gigabassenget lenger øst er mulig – mest relevant for Barentshavet SØ – som er min favoritt – og at vi har sett geokjemiske signaler på dette lenger vest. 7 publiserte artikler de siste 3 år forklarer de generelle prinsippene.
  Bassenget vest for Novaya Zemlya er det eneste «Forlandsbasseng» i våre områder som er petroleumsgenerativt nå, og vi vet at det har vært olje i Stockmann. Denne er remigrert vestover slik at Barentshavet SØ området av Barentshavet også er særdeles spennende. Det er mye å se frem til!
  Jeg tror denne Barentshavet NØ satsingen blir av stor viktighet for nasjonene, og jeg tror at OD-estimatene på volumer kan vise seg å være konservative. Estimater er nettopp det – estimater – med betydelig usikkerhet når geo-situasjoner er så kompliserte som her.
  Estimater var også historisk sett lave også for Nordsjøen og Haltenbanken, og med en voksende befolkning med 11 milliarder om 85 år, og fortsatt mer enn 85% av all energi som fossil vil vi trenge all den energi vi kan produsere. Dette er sikkerhetspolitisk av stor viktighet, selv om Norge er en mygg internasjonalt hva gjelder oljeproduksjon og eksport.
  TANKEKORS:
  Når man vet at strøm med opprinnelsesgaranti (grønne sertifikater) selges ut av Norge pga mer-fortjenesten dette gir, og at vår strøm til el-bil o.a. kommer fra kontinentet med følgende fordelingen (DN-NVE tall) sier det seg selv at man trenger olje:
  Kjernekraft – 21%
  Kull/Olje/Gass -64%
  Fornybar energi – 14%,
  =99% (sic) Dagens Næringsliv torsdag 13 juli 2017, s. 12-13
  Norge selger altså «ren» kraft og importerer «såkalt skitten strøm» – hovedsakelig fra Russland, og ren gass og ren olje selges i utlandet. Tankekors ?
  Det er ikke grunnlag for å tro at en eventuell satsing på bølgekraft/vindkraft vil endre dette – eksportbildet.
  En politisk drevet reduksjon i norsk oljeproduksjon ville øyeblikkelig bli tatt opp av utenlandske eksportører.
  Norsk olje og gass behøves!
  Vi krysser fingrene for borekampanjen som kan bidra til å sikrer nasjonens økonomiske fremtid!
  Dette blir stort!

 • X