Ønsker mer leting på norsk sokkel Torgeir Stordal til venstre. Foto: Ingvild Ryggen Carstens

Ønsker mer leting på norsk sokkel

Oljedirektoratets Torgeir Stordal innledet NCS Exploration-konferansen som i år har et rekordhøyt antall deltakere.

322 (!) deltakere fordelt på 68 selskaper og FoU-miljøer deltar på konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries 2020 som i år holdes i digitalt format.

PROGRAM OG REGISTRASJON

Konferansen ble innledet med et foredrag av Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet.

Ifølge Stordal har det vært et skifte i bransjen fra leting til utvikling av prosjekter. Skal norsk sokkel levere også i fremtiden, må selskapene gjenoppta leteaktivitetene.

Stordal presenterte videre en interessant observasjon. Av alle tørre brønner i den nordlige delen av Nordsjøen, var migrasjon regnet som hovedårsak. Dette er tilsynelatende i strid med etablert kunnskap om bassenget, men må sees i lys av mindre forekomster og migrasjonsruter som fortsatt er dårlig forstått.

Expronews.com publiserer artikler basert på foredragene fra konferansen. Les mer om Stordals foredrag her.

Les også mer om Dugong-funnet her

Flere artikler fra konferansen kommer på expronews.com

X