Opprettholder rekordhøy produksjon Vallhallplattformene på Valhallfeltet. Foto: Aker BP

Opprettholder rekordhøy produksjon

Aker BP opprettholder 2020-guidingen på 205 – 220 000 fat olje per dag. Men kutt i investeringer kan påvirke produksjonen på norsk sokkel på lengre sikt.

Onsdag 6. mai la Aker BP frem rapporten for første kvartal 2020. Til tross for koronatiltak og et kraftig fall i oljeprisen, ble kvartalet det beste i selskapets historie med hensyn på produksjonen som endte på 208 000 fat olje per dag (mboepd).

Utsettelse av investeringer i nye prosjekter kan imidlertid påvirke produksjonen negativt på lengre sikt, skriver selskapet.

Samlet sett er årets investeringsplaner redusert med 20 prosent og alle ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekter er satt på vent. De tre utbyggingsprosjektene Vallhall Flank West, Ærfugl og Skogul har imidlertid blitt satt i produksjon de siste månedene.

Grafen viser historisk og fremtidig mulig produksjon. Illustrasjon: Aker BP

Regjeringen la nylig frem forslag til tiltak rettet mot olje- og gassnæringen og leverandørindustrien for å gjøre nye prosjekter mer lønnsomme og dermed bidra til økt aktivitet på norsk sokkel.

Bransjeforeningen Norsk olje og gass hevdet at tiltakene ikke er gode nok og har flere svakheter som medfører at industrien vil få begrenset nytte av forslagene.

Aker BP påpeker imidlertid at tiltakene kan føre til iverksetting av nye investeringer for deres del.

Regjeringen har også varslet at Norge skal ta del i kuttene i oljeproduksjon på linje med Opec+ og flere andre oljeproduserende land. De norske kuttene blir 250 mboepd i juni, og deretter 134 mboepd i andre halvår. Aker BP har beregnet at dette kan påvirke selskapets produksjon negativt med om lag 5 – 10 mboepd.

Aker BP melder videre at de kutter i årets letebudsjett med om lag 30 prosent. Det innebærer at fire av ti brønner utsettes (se figur under).

Les rapporten her

Aker BP har kuttet i årets letebudsjett. Tabellen viser oppdatert leteaktivitet for 2020. Illustrasjon: Aker BP

X