Oppstart for Maria-feltetIllustrasjon: Oljedirektoratet

Oppstart for Maria-feltet

I desember starter produksjonen på Maria-feltet fra et dypt jura-reservoar. Ett år før planen.

Maria-feltet i Norskehavet kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.
Maria opereres av Wintershall. Feltet ligger om lag 20 kilometer øst av Kristin-feltet og 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.
Reservoaret er i Garnformasjonen av mellomjura alder på om lag 3.800 meters dyp. Formasjonen er 90-100 meter tykk og består av massiv sandstein med skiferlag. Reservoarkvaliteten er best i den sørlige delen av forekomsten. De underliggende Tilje- og Ileformasjonene er vannførende.
Reservoartrykket skal opprettholdes med vanninjeksjon. Gassløft skal brukes i brønnene.
Wintershall anslår at forventede utvinnbare reserver for Maria er 28,9 millioner kubikkmeter olje (ca. 200 millioner fat), 1,32 millioner tonn NGL og 2,31 milliarder Sm3 gass. Det er ventet at Maria skal produsere i 22 år.
Pressemelding Oljedirektoratet

X