Osberg-satelitt bygges utSlik ser utbyggerne for seg løsningen med en ubemannet brønnhodeinnretning. Oseberg feltsenter i bakgrunnen og havbunnsinnretningen på Vestflanken ute til høyre. Illustrasjon: Statoil

Osberg-satelitt bygges ut

Satelittfeltet inneholder omtrent 110 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og bygges ut med en ubemannet brønnhodeinnretning.

Statoil har i dag levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området, skriver Statoil.
Forekomstene skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som både gjør det mulig å utvinne olje og gass fra nye forekomster og øke utvinningsgraden fra andre produserende forekomster.
Statoil har jobbet med å kutte investeringskostnadene gjennom hele prosjekteringsfasen, og har nå redusert de totale investeringskostnadene med om lag én milliard kroner etter konseptvalg tidligere i år. I tillegg har en god modning av ressursgrunnlaget, som har gitt økte volumer, gjort dette prosjektet mulig.
Kostnadene ved utbyggingen er anslått til 8,2 milliarder kroner, og investeringen gjør det mulig å hente ut cirka 110 millioner fat o.e.
Oljen utgjør nær 63 millioner fat av reservene, altså mer enn halvparten, resten er gass.
Brønnhodeinnretningen har ti brønnslisser. For å øke utvinningen av olje, skal to av disse brukes til å injisere gass.  I tillegg skal to produksjonsbrønner bores fra en eksisterende bunnramme på Vestflanken. Ytterligere injeksjon skal skje ved å hente inn gass gjennom en ny rørledning fra gassinjeksjonssystemet som allerede finnes i området. Brønnene på Vestflanken 2 skal styres fra feltsenteret på Oseberg, hvor også oljen og gassen skal prosesseres.
Produksjonsstart er planlagt i andre kvartal 2018.

X