Merkelig gassfunnSiljankrateret ble dannet av en meteoritt som slo ned i devon og utgjør i dag en struktur med diameter ca. 30 km. Ill: AB Igrene

Merkelig gassfunn

Det svenske selskapet Igrene har funnet gass i Siljankrateret ved Mora. Kilden er sannsynligvis ordoviciske skifre.

Nyheten om gassfunnet den 12. mai i år fikk AB Igrene-aksjen til å sprette i været.
Videoen som selskapet har lagt ut på youtube.com viser at det strømmer gass opp fra undergrunnen.
Igrene startet virksomheten for drøyt ti år siden. Hensikten var å utnytte varmen i undergrunnen, og bakgrunnen er at Siljanringen har den høyeste geotermiske gradienten i Sverige. Under boringen etter varmt vann har selskapet så truffet på gass.
Siljanringen ble dannet for 377 millioner år siden (sen devon) og er det største nedslagskrateret i Europa. Meteoritten slo ned på prekambriske bergarter dekket av sedimentære bergarter fra ordovicium og silur. De sedimentære bergartene -kalkstein, skifer og sandstein – danner en sirkulær struktur med diameter på ca. 30 km.
SKifrene har et høyt innhold av organisk materiale, og i kraterets østlige side mener Igrene at de ligger i oljevinduet.
Det er ukjent hvor mye gass som selskapet produserte, men i følge privataaffarer.se meddelte selsskapet det har måttet «avbryta ett test i ett borrhål på Morafältet. Detta efter att gasvolymerna i hålet ökat så kraftigt att risken för en så kallad ”blow out” (okontrollerat utflöde av gas) inträffat. Kort sagt strömmade det ut så mycket gas att testet höll på att bli farligt».

X