Overtar lisenser fra Tullow

Overtar lisenser fra Tullow

Aker BP ASA annonserer kjøp av lisenser fra Tullow Norge AS. Transaksjonen omfatter andeler i åtte lisenser, inkludert 15 prosent i Oda-funnet.

Transaksjonen styrker Aker BP sin posisjon i kjerneområder rundt Ula, Nord for Alvheim, Skarv og Krafla/Askja.
Utbyggingskonseptet for Oda er å knytte funnet opp mot Ula-feltet og funnet er estimert til 43 millioner (brutto) fat oljeekvivalenter (Kilde: OD). Partnerne har som mål å ta en investeringsbeslutning i løpet av 2016.
Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.

Lisens Eierskap overført til
Aker BP
Aker BPs eierskap etter
transaksjonen
PL 405 15.0% 15.0%
PL 811 20.0% 20.0%
PL 507 20.0% 45.0%
PL 784 (Op.) 40.0% 40.0%
PL 650 25.0% 25.0%
PL 838 30.0% 30.0%
PL 610 37.5% 37.5%
PL 659 15.0% 35.0%

Les pressemeldingen her

X