Positiv overraskelse for VNG

Den siste avgrensningsbrønnen på prospektet Pil og Bue viser at Bue er en separat struktur.

VNG har boret prospektene Pil og Bue lengst sør på Haltenterassen, rett vest for øyrekken Froan utenfor Midt-Norge.

Undersøkelsesbrønnen 6406/12-3 påtraff 134 m olje og 92 m gass i et godt reservoar i juraiske sandsteiner (Rogn- og Melkeformasjonen). Avgrensningsbrønnen påviste en 80 m oljekolonne i Rognformasjonen. Det ble da anslått at funnet kunne inneholde 115 millioner fat oljeekvivalenter (midlere estimat) hvor det aller meste er olje. Gassen ligger i en liten gasskappe på toppen av strukturen.

I juli avsluttet VNG avgrensningsbrønnen 6406/12-3 B.  Brønnen påtraff en 82 meter oljekolonne i sandsteiner i Melkeformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vannkontakten ble påtruffet litt dypere enn forventet. Oljedirektoratet har justert ressursanslaget for prospektet Pil og forventer drøyt 130 millioner fat olje og opp mot 40 milliarder kubikkmeter gass (til sammen drøyt 170 millioner fat o.e.).

Prospektet Pil ligger lengst sør på Haltenterrassen. Kartet viser andre felt og PGS-seismikk i området. Illustrasjon: PGS

Prospektet Pil ligger lengst sør på Haltenterrassen. Kartet viser andre felt og PGS-seismikk i området.
Illustrasjon: PGS

Oljedirektoratet skriver i en pressemelding at det ved hjelp av trykkdata kan fastslås at det ikke er kommunikasjon mellom funnene i «Pil» og «Bue», og at brønnen derfor har påvist et separat funn i «Bue». Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i «Bue» er nærmere 25 millioner fat o.e. utvinnbar olje og kondensat.

711x250 geo365_Banner HH

PGS samler for tiden inn GeoStreamer-data på Haltenterrassen. Programmet PGS14005 dekker 6000 km2 (14 x 75m x 7000 m) på Frøyahøyden, i Gimsanbassenget (Njord-området) og Froanbassenget (sør for Draugen). Det dekker derfor også Pil-funnet.

Seismiske linje fra Frøyahøyden i øst og ut over Haltenterrassen i vest. Linjen går gjennom 6406/12-3S (Pil), men viser også omtrentlig lokasjon for avgrensningsbrønnen lengre mot nordvest (Bue). Illustrasjon: PGS

Seismiske linje fra Frøyahøyden i øst og ut over Haltenterrassen i vest. Linjen går gjennom 6406/12-3S (Pil), men viser også omtrentlig lokasjon for avgrensningsbrønnen lengre mot nordvest (Bue).
Illustrasjon: PGS

X