Produksjonsboringen startet i nattPlatåproduksjonen fra Johan Sverdrup-feltett vil utgjøre 25 prosent av norsk oljeprouksjon. Men CO2-utslippene per fat produsert vil være rekordlave. Foto: Statoil - Statoil ASA

Produksjonsboringen startet i natt

Natt til 1. mars startet boreriggen «Deepsea Atlantic» boringen av den første av totalt 35 brønner som skal bores i første fase på Johan Sverdrup.

Boreriggen «Deepsea Atlantic» forborer nå den første produksjonsbrønnen på Johan Sverdrup. Dette er en viktig operasjon i et svært omfattende Johan Sverdrup-puslespill. Forboringen gjør det mulig å utnytte produksjonskapasiteten fra feltet så effektiv som mulig når vi starter produksjonen sent i 2019. Slik maksimerer vi verdiene fra feltet fra første dag, sier Kjetel Digre prosjektdirektør for Johan Sverdrup til statoil.com.
Riggen borer den første produksjonsbrønnen gjennom en forboringsramme som ble installert på feltet sommeren 2015. Totalt åtte brønner skal bores gjennom forboringsrammen, før riggen forflytter seg for å bore injeksjonsbrønner på tre lokasjoner på feltet.
I 2018 vil Johan Sverdrups permanente boreplattform bli installert som den andre av fire plattformer på det planlagte feltsenteret. Boreplattformen er nå under bygging ved Aibels verft i Haugesund og i Thailand. Når boreplattformen er installert og operativ, starter arbeidet med å kople opp de åtte forborete brønnene fra forboringsrammen. På dette tidspunktet borer «Deepsea Atlantic» injeksjonbrønnene som skal gi trykkstøtte i reservoaret for å opprettholde en høy produksjon fra feltet.
Operatør Statoil, riggeier Odfjell Drilling og boretjenesteleverandør Baker Hughes har jobbet tett sammen, for å levere sikkert og kostnadseffektivt. Nytt på Johan Sverdup er integrerte tjenester, hvor Baker Hughes har fått hovedleveransen sammen med Odfjell Drilling.
– Statoil sammen med boretjenesteleverandørene har jobbet som et integrert team i planleggingen av boreoperasjonen. «Deepsea Atlantic»er en god rigg og alle forhold ligger til rette for at vi skal lykkes med en boreoperasjonen på Johan Sverdrup. Det er vi avhengig av for å kunne levere første produksjon fra feltet på slutten av 2019, sier Kjetel Digre prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Fakta om Johan Sverdrup
Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel.
Med forventede ressurser på 1,7 – 3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
Når produksjonen er på topp vil den utgjøre 25% av all norsk olje- og gassproduksjon.
Investeringer for første fase antatt i plan for utbygging og drift (PUD) til 117 milliarder NOK (2015 kroner)
Daglig produksjon fase 1 estimert til 315.000 – 380.000 fat
På topp antas produksjonen til 550.000 – 650.000 fat daglig
Partnere:
Statoil 40,0267% (operator)
Lundin Norway 22,6%
Petoro 17,36%
Det norske oljeselskap 11,5733%
Maersk Oil 8,44%
X