QR-koder for geologiQEMSCAN-prøve fra en brønn ved Færøyene. Foto: Rocktype

QR-koder for geologi

QEMSCAN lar geologer utføre et stort antall mineralogiske analyser av borkaks med høy presisjon. Teknologien kan gi mer informasjon om avsetningsmiljø og opprinnelsen til sedimenter i brønner på norsk sokkel.

QEMSCAN lar geologer utføre et stort antall mineralogiske analyser av borkaks med høy presisjon. Teknologien kan gi mer informasjon om avsetningsmiljø og opprinnelsen til sedimenter i brønner på norsk sokkel.

Teknologien er et automatisert petrografisk system tilknyttet elektronmikroskop. Unike detektorer og en utfyllende mineralogisk database gjør at QEMSCAN kan analysere et stort antall borkaks (cuttings) raskt. Resultatet er en presis beskrivelse av de mineralogiske innholdet i prøvene.

Under den kommende DIGEX 2021-konferansen 17. og 18. februar vil Jenny Omma i Rocktype presentere QEMSCANs potensial i lys av konseptet Big Data.

I en artikkel på expronews.com forteller Omma eksempelvis hvordan mineralogiske analyser av borkaks fra én enkelt brønn ledet til funnet av en episode med heving, en oppdagelse som ellers ville gått under radaren.

This younger exposure surface may be important for modelling stratigraphic plays in the area and allows us to conclude that the QEMSCAN results in a single well provide an additional level of understanding that would otherwise not have been resolved.

X