Rekordstor interesseKartene viser konsesjonsbelagte områder innenfor TFO-områdene. Kart: Oljedirektoratet

Rekordstor interesse

TFO 2017: Aldri før har Olje- og energidepartementet mottatt så mange søknader fra oljeselskapene.

Hele 39 selskaper hadde søkt om nytt areal i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel da søknadsfristen løp ut 1. september.
Årets konsesjonsrunde (TFO 2017) mottok dobbelt så mange som fjorårets runde og ca. 20 prosent mer enn toppåret 2014.
– Videre leteaktivitet på norsk sokkel er avgjørende for framtidig verdiskaping og sysselsetting. Dette er igjen viktig for finansieringen av velferdssamfunnet. Det er derfor svært gledelig at et stort mangfold av selskaper har levert inn et rekordstort antall søknader om nytt leteareal, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).
Det var en markant økning i antallet søkere fra i fjor, og det er et stort mangfold i søknadsmassen. Det er levert søknader fra store internasjonale oljeselskap, fra de mellomstore, etablerte selskapene og fra de mindre leteselskapene.
Det er også et antall nyetablerte selskap som har søkt for første gang i årets TFO-runde.
– De mange søknadene viser at oljeselskapene ser muligheter på norsk sokkel framover. Det bekrefter at regjeringens oljepolitikk fungerer, noe som er avgjørende for sysselsettingen og våre inntekter fra Norges viktigste næring i tiårene framover. Stabile rammebetingelser er en viktig del av dette bildet, fortsetter Søviknes.
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel.
Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til tidsriktig, rask og effektiv utforskning av norsk sokkel. Ordningen bidrar til god ressursforvaltning ved å legge til rette for lønnsom utbygging også av mindre funn. TFO-området utvides etter hvert som den geologiske kunnskapen i områder på norsk sokkel økes.
TFO 2017 ble utlyst 2. mai 2017. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2018.
Se pressemeldingen og hvilke selskaper som har søkt her

X