Repsol boret tørt

Repsol boret tørt

Hagar-prospektet på marginen av Frøyahøyden var tørt. Det ble imidlertid påvist moderat til gode reservoarbergarter i jura.

Hensikten med den Repsol-opererte brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rogn-) og Melkeformasjonen), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. Men brønnen var tørr.
Brønn 6306/5-2 påtraff om lag 12 meter tykk sandstein i Rognformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen påtraff i tillegg 247 meter med sandstein i Melkeformasjonen med moderat reservoarkvalitet.
Boringen føyer seg dessverre inn i en rekke skuffelser på norsk sokkel i år.
Få og små funn gir svak vekst sa Nils-Henrik Bjurstrøm i Rystad Energy i sin oppdatering i august.
Brønnen gir enda mer aktualitet til seminaret ASSESSING THE EXPLORATION TOOLBOX i Oslo 22.oktober og Stavanger 28.oktober.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 642. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.  OMV, Petoro, VNG og Tullow er partnere.

X