Russland varsler Svalbard-bråk

Russland varsler Svalbard-bråk

Russland mener tre av de tildelte leteblokkene i 23. konsesjonsrunde omfattes av Svalbard-traktaten. Det kan bli en langvarig hodepine for Norge.

Striden dreier seg om tre blokker i 23. konsesjonsrunde som på onsdag ble tildelt Statoil og Capricorn av oljeminister Tord Lien (Frp). De tre blokkene ligger innenfor Svalbard-sonen i Barentshavet og er avmerket som blokk 859.
– Kontinentalsokkelen utenfor Svalbard er en del av norsk kontinentalsokkel, sier Olje- og energiminister Tord Lien til E24.
Men her er altså Russland ikke enige. Russland mener at kontinentalsokkelen til Svalbard tilhører Svalbard, og således føyer seg inn under reglene i Svalbard-traktaten.
Les hele saken på E24.no

X