Sakte fart for elbilerFoto: © Tesla

Sakte fart for elbiler

Det grønne skiftet innebærer en betydelig økning i elbiler. Men BP tror fossildrevne biler vil dominere fullstendig de neste 20 årene.

I henhold til BP har verden i dag omtrent 1,2 millioner elektriske biler (ved utgangen av 2015 var det i Norge 70 000 elbiler).  BP ser samtidig for seg at det om knappe 20 år finnes formidable 70 millioner elbiler.
I den samme perioden vil imidlertid det totalet antallet biler øke fra dagenes 900 millioner til 1800 millioner. BP tror altså at veksten i antallet bensin- og dieseldrevne biler de neste 20 årene vil bli betydelig større (!) enn veksten i antall elbiler (en faktor på mer enn 10).

BPS prognose for økningen i antall elbiler de
neste 20 årene.

Ikke alle er enige i det. Tony Seba, mannen bak bestselgeren Clean Disruption, tror for eksempel at antallet biler vil bli kraftig redusert (med 80 %) i årene som kommer, samt at elbilen vil bli den store vinneren. Også IEA (the International Energy Agency) har en mer optimistisk prognose for økningen i antall elbiler og tror det vil være 450 millioner av dem i 2035.
Er BP alt for konservative i sitt syn på elbilutviklingen?

«Electric vehicles will have an impact on oil demand over the next 20 years, but not a game-changing one
Spencer Dale, Chief economist, BP

BPs prognoser har selvsagt konsekvenser for hvordan selskapet framskriver oljeforbruket.
Med BPs antatte økning vil oljeforbruket fra verdens biler øke med fem millioner fat per dag i løpet av de neste 20 årene. Men økningen er mindre enn økningen i antall biler (fordoblingen) skulle tilsi. Forklaringen er mer energigjerrige biler.

«Overall, global oil demand is projected to grow by around 20 Mb/d over the next 20 years, driven by increasing prosperity in fast-growing Asian economies
Spencer Dale ,Chief economist, BP
X