Satser tungt på solparkerDen kolossale veksten i utbyggingen av solenergi gir indikasjoner på at fornybar energi kan vokse så fort de neste 25 årene at bruken av fossile energikilder vil avta, både i prosent og absolutte verdier, og norske Scatec Solar er en av tilbyderne i markedet. Foto: Halfdan Carstens Kilde: BP Energy Outlook

Satser tungt på solparker

Scatec Solar vil bygge nye solparker og øke kapasiteten ra dagens 426 MW til mellom 1400 og 1600 MW i løpet av noen få år.

Sysla.no skriver at det norske selskapet Scatec Solar har planer om en kraftig utvidelse av sine solparker. Selskapet opererer over store deler av verden, og innen utgangen av 2018 er målet å øke porteføljen fra dagens 426 MW til mellom 1400 og 1600 MW.
En slik tre- firedobling er helt i tråd med den økningen vi forøvrig ser i bruken av solenergi.
På konferansen NCS-Prospects (The Exploration Strategy Conference) den 1. og 2. november vil Raymond Carlsen, CEO i Scatec Solar, holde fordrag med tittelen Solar Energy: Disruptive and Sustainable. I den etterfølgende diskusjonen vil det bli stilt spørsmål ved hvor lenge oljealderen vil vare.
Se programmet her.
Registrering.

Les også: Sol erstatter olje.
X