Satser videre i BrasilKonsernsjef Eldar Sætre i Statoil (t.v.) og konsernsjef Pedro Parente i Petrobras under signeringen av Roncador-kontrakten.(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Satser videre i Brasil

Statoil kjøper 25 prosents andel i Roncador-feltet i Brasil, og styrker sitt strategiske samarbeid med Petrobras for økt utvinning.

Statoil ASA  og Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras er blitt enige om at Statoil kjøper en andel på 25 prosent i Roncador, et stort oljefelt i Campos-bassenget i Brasil. Transaksjonen nesten tredobler Statoils produksjon i Brasil, med attraktiv balansepris og muligheter for ytterligere verdiskaping for begge parter ved bruk av Statoils ekspertise innen økt oljeutvinning. Det samlede vederlaget omfatter en første betaling av USD 2,35 milliarder, pluss betingede betalinger som utgjør opptil USD 550 millioner.
– Denne transaksjonen tilfører betydelig og konkurransedyktig langsiktig produksjon til vår internasjonale portefølje, og styrker Brasil ytterligere som et kjerneområde for Statoil. Vi er ser frem til å videreutvikle vårt strategiske samarbeid med Petrobras. Vi utvider vårt tekniske samarbeid, og vil dele teknologi, kompetanse og erfaring for å øke utvinningen av olje og gass, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.
Roncador var det største funnet utenfor kysten av Brasil på 1990-tallet, og er i dag det tredje største produserende feltet i Petrobras sin portefølje, med om lag 10 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) tilstedeværende og forventede gjenværende utvinnbare volumer på mer enn 1 milliard foe. Ambisjonen er å øke utvinningsgraden med minst 5 prosentpoeng, noe som kan øke de totale gjenværende utvinnbare volumene til mer enn 1500 millioner foe.
Feltet har vært i produksjon siden 1999, med en produksjon i november 2017 på om lag 240.000 fat olje per dag, pluss om lag 40.000 foe med assosiert gass per dag. Transaksjonen øker Statoils egenproduksjon i Brasil med rundt 175 prosent, til om lag 110.000 foe per dag fra om lag 40.000 foe per dag. Petrobras beholder operatøransvaret og en eierandel på 75 prosent.
I forbindelse med transaksjonen inngår de to selskapene en avtale for å oppnå høyest mulig verdiskaping og lengst mulig levetid for Roncador-feltet. Statoil vil bruke sin teknologi for økt oljeutvinning, og kompetanse og erfaring fra norsk sokkel og andre steder, mens Petrobras bidrar med sin erfaring som den største dypvannsoperatøren og utbyggeren av pre-salt-felt i verden. Flere konkrete muligheter for økt utvinning og verdiskaping er allerede identifisert.
– Strategisk samarbeid er en viktig del av vår forretningsplan, og Statoils kunnskap og erfaring fra økt oljeutvinning i modne felt vil skape verdier, ikke bare i våre operasjoner i Roncador, men også i andre modne felt i Campos-bassenget, med store muligheter for å påvirke den framtidige produksjonen i området, sier Pedro Parente, konsernsjef i Petrobras.
Petrobras og Statoil er partnere på 13 områder i enten lete- eller produksjonsfasen. Ti av disse ligger i Brasil, og tre utenfor landet. Kjøpet vil styrke Statoil som en av de største oljeprodusentene i Brasil, med operatøransvar for Peregrino-feltet og blokk BM-C-33, som begge ligger i Campos-bassenget, og blokk BM-S-8 som ligger i Santos-bassenget.
– Vi ser fram til å samarbeide med våre partnere for å utnytte oppsidepotensialet fra Roncador-feltet maksimalt. Kombinasjonen av Statoils erfaring fra økt oljeutvinning og Petrobras sin erfaring fra dypvannsfelt og pre-salt-felt, vil gjøre oss i stand til å utvide og øke produksjonen, og dermed verdien og kontantstrømmen, til fordel for Brasil, begge selskapene og leverandørindustrien, sier Anders Opedal, Statoils landsjef i Brasil.
Statoil har benyttet sine kunnskaper om økt oljeutvinning i utviklingen av sin globale portefølje, og har oppnådd en gjennomsnittlig utvinningsgrad på norsk sokkel som ligger godt over gjennomsnittet i industrien på verdensbasis. Selskapet har en ambisjon om å øke den ytterligere. Om lag 3000 Statoil-ansatte over hele verden arbeider med tiltak som er knyttet til økt oljeutvinning. Prosjektene for samarbeid om økt oljeutvinning mellom Statoil og Petrobras vil bli fulgt opp av representanter fra begge selskapene.
Statoil og Petrobras er også blitt enige om at Statoil vil ha opsjon på å bruke deler av kapasiteten på Petrobras’ gassterminal Cabiúnas til videreutvikling av BM-C-33, der begge selskaper er partnere, og som inneholder Pão de Açúcar, som er et funn i verdensklasse.
Dette markerer et viktig steg i utviklingen av Statoils posisjon i det brasilianske gassmarkedet, som er i ferd med å gjennomgå store endringer. Statoil har over 35 års erfaring fra bygging av gassverdikjeder, som den nest største leverandøren av naturgass i Europa og operatør av skifergassområder av høy kvalitet på land i USA med midtstrøm- og nedstrømposisjoner.
Konsernsjef i Petrobras Pedro Parente vil møte Statoils konsernsjef Eldar Sætre i Oslo for undertegningen 18. desember. Avtalen etterfølger intensjonsavtalen som selskapene inngikk i august 2016, og prinsippavtalene som ble inngått i september 2017.
Roncador-transaksjonen vil tre i kraft 1. januar 2018. Sluttføring av transaksjonen forutsetter at visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning, blir oppfylt.
Statoils eierandeler i Brasil:

  Sted Eierandel Status
Peregrino-feltet Campos-bassenget 60 % (operatør) Produksjon på om lag 70.000-80.000 fat
per dag
Reserver på 300-600 millioner fat olje
Peregrino Fase II Campos-bassenget 60 % (operatør) Bygging
Produksjon fra 2020 på om lag 60.000 fat
per dag
Reserver på om lag 255 millioner fat olje
Roncador-feltet Campos-bassenget 25 % etter denne
transaksjonen
Produksjon på 280.000 fat oljeekvivalenter
per dag
Blokk BM-C-33 som bl.a. omfatter
funnet Pão de Açúcar
Campos-bassenget 35 % (operatør) Evaluering/utvikling
Om lag 1 milliard foe i utvinnbare reserver
Ti leteblokker Espírito Santo-
bassenget
Seks med Statoil
som operatør
Leting
Blokk BM-S-8 omfatter Carcará-funnet
og leteprospekter
Santos-bassenget 36,5 % (operatør)* Avgrensing
Carcará Nord-blokken Santos-bassenget 40 % (operatør) Lisens er tildelt og kontrakt skal undertegnes.
Apodi solenergiprosjekt Quixeré,
Ceará-staten
43,75 % Under bygging

* Venter på sluttføring av transaksjonene med partnere, som forutsetter at visse betingelser, blant annet myndighetsgodkjenning, blir oppfylt (andelen i BM-S-8 er 76% p.t.).
Til pressemeldingen

X