Schjøtt-Pedersen går av Foto: Norsk olje og gass

Schjøtt-Pedersen går av

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, sjefen i bransjeforeningen Norsk olje og gass, takker for seg etter fire og et halvt år.

– Da jeg tiltrådte våren 2015 ga styret meg ett overordnet oppdrag: å få oljeindustriens syn fram i den offentlige debatten. Minst like viktig er det at vi i disse årene har utvidet Norsk olje og gass til også å omfatte fornybar havenergi og framtidig virksomhet innen hydrogen, karbonlagring og havbunnsmineraler, uttaler Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding fra Norsk olje og gass.

Schjøtt-Pedersen har vært administrerende direktør for Norsk olje og gass, interesseorganisasjonen for petroleumsindustrien i Norge siden mai 2015. Han trer nå av.

– Vi har slått sammen og integrert tre industrieide organisasjoner. Det er gjennomført betydelige endringer og forbedringer av organisasjonen. Jeg er derfor glad for å kunne levere videre en organisasjon som er betydelig utviklet og forsterket, fortsetter han.

– Karl Eirik har vært en dyktig leder for Norsk olje og gass og han har levert på de målene industrien ba om. Han har vært en tydelig talsmann for olje- og gassindustrien i Norge og vi setter stor pris på den innsatsen han har gjort sent og tidlig i de nesten fem årene han har ledet organisasjonen, sier styreleder Monica Bjørkmann.

Schjøtt-Pedersen skal fortsette i stillingen til en ny administrerende direktør er på plass.

Pressemelding

I 2018 holdt Schjøtt-Pedersen foredrag under Hydrocarbon Habitats-seminaret i Stavanger. Her hevdet han blant annet at (norsk) olje og gass vil være en nødvendig del av fremtidens energimiks fordi innfasingen av fornybar energi er en tidkrevende prosess.

Samtidig påpekte han at eksport av norsk gass til kontinentet har bidratt til å fortrenge forbrenning av kull og i så måte vært et klimatiltak. Fremtidens gass fra norsk sokkel kan dessuten gjøres utslippsfri gjennom en kombinasjon av CO2-lagring og hydrogenproduksjon.

Les mer fra foredraget hans her

Newer Post
Older Post
X