Seismikk-aktivitet på pause

Seismikk-aktivitet på pause

Equinor tar pause i seismikkaktiviteten i Nordsjøen frem til mandag.

Flere organisasjoner har uttrykt bekymring for konsekvensene for fisket pga de mange seismikk- og CSEM-undersøkelsene som er planlagt i sommer. Hele åtte undersøkelser er meldt inn i den vestre delen av norsk sokkel, og i tillegg kommer tre større undersøkelser i sentrale deler av Nordsjøen. Norges Fiskarlag påpeker at de vil beslaglegge store arealer og i praksis stenge Nordsjøen for fiske i hele perioden frem til september, skriver tu.no.
Norges Fiskarlag frykter interessekonflikter med fiskeriindustrien og etterlyser i brevet til Olje- og energidepartementet bedre samordning fra myndighetenes side. Saken blir fulgt opp av Organisasjonen Fiskebåt og de andre partene til uken.
Les hele saken på tu.no

X