Selger andel i BrynhildBrynhild-feltet var Lundin Norway sin første feltutbygging som operatør. Brynhild er bygget ut som en undervannstilknytning til produksjonsskipet Haewene Brim FPSO som ligger i britisk sektor. Illustrasjon: Lundin

Selger andel i Brynhild

Lundin Norge har inngått avtale om å selge en andel på 39 prosent i Brynhild-feltet til CapeOmega.

Lundin Norge selger 39 prosent av andelen i Brynhild-feltet til oljeselskapet CapeOmega, som eies av HitecVision.
Brynhild-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, 10 kilometer fra grensen til britisk sokkel. Oljefeltet var Lundin Norges første utbygging som operatør og startet produksjonen i desember 2014.
Vanndybden er om lag 80 meter, og reservoaret ligger på omtrent 3 300 meters dyp i sandstein av senjura alder i Uleformasjonen. Feltet ble påvist i 1992.
Etter transaksjonen vil Lundin eie 51 prosent av feltet og de vil fortsette som operatør.
Les pressemeldingen her

X