Lime øker med 10 prosent

Lime øker med 10 prosent

North Energy selger seg ut av PL 707 i Barentshavet. Lime Petroleum kjøper seg opp.

Lisensen omfatter blokkene 7127/5, 7127/6 og 7128/4 på Finnmarksplattformen i Barentshavet. Det er boret en brønn innenfor lisensområdet.
I 1994 boret Statoil 7128/4-1 og påviste olje i spikulitter [en organisk, sedimentær bergart som er bygd opp av svampnåler bestående av silisiumdioksid] av perm alder (GEO 06/2012; «Grunn til optimisme»). Spikulittene har god porøsitet, og det ble rapportert bevegelig olje i en produksjonstest. Lundin borer for øyeblikket prospektet Ørnen i en naboblokk.
Ny interesse for glemt provins.
Lime får dermed 20% i lisensen. Operatøren er Edison Norge AS med 50% eierandel, PGNiG har 30%.
Transaksjonen er en del av North Energys pågående strategiske prosess, med fokus på kostnadseffektivisering og optimalisering av lisensporteføljen.
Effektiv dato for avtalen er satt til 1. januar 2016, og avtalen er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter.

X