Skal endelig bore selv

Skal endelig bore selv

Wellesley er endelig klare for å bore sin første letebrønn.

Wellesley opplevde at de andre operatørene på sokkelen ikke var like letevillige som de, og at det ikke var nok interesse for å lete nær eksisterende infrastruktur. Dermed så de det som nødvendig å bli operatør.
Nå skal snart gå igang å bore sin første letebrønn Goanna i PL 881 på Tampen i Nordsjøen.

– Det er et prospekt som vi har stor tro på. Vi ser et potensial på mellom 30 og 50 millioner fat, og dersom det blir et funn, er det muligheter for å knytte det til nærliggende infrastruktur, sier Callum Smyth, som leder selskapets virksomhet på norsk sokkel til petro.no.

– Vi er bekymret for at det letes for lite i modne områder på norsk sokkel, og vi ønsker å gjøre vårt for å motvirke denne utviklingen. Derfor vil vi trolig være ett av de mest aktive leteselskapene de neste årene. Strategien til selskapet – å finne og modne frem egne prospekter – er langsiktig og står fast selv om oljeprisen har falt betydelig siden oppstarten, sier konserndirektør Chris Elliott.

Les hele saken på petro.no.

X