Skattegrep gir Hod-utbygging Foto: Aker BP

Skattegrep gir Hod-utbygging

Aker BP og Pandion Energy har levert plan for utbygging og drift av Hod-feltet med planlagt produksjonsstart i første kvartal 2022.

Pandion Energy meldte 24. juni at de sammen med Aker BP har overlevert plan for utbygging og drift for Hod-feltet sør i Nordsjøen til Olje- og energidepartementet.

Hod-prosjektet ble tidligere i år satt på vent som følge av fallende oljepris og koronakrisen.

LES OGSÅ: Bremser utviklingsprosjekter

Pandion uttalte i en pressemelding at lisenspartnerne var avhengige av midlertidige endringer av petroleumsskatteloven for å realisere Hod under den nåværende markedssituasjonen.

Regjeringen tok nylig grep, og flere nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel har den siste tiden fått nytt momentum, inkludert Hod.

LES OGSÅ: NOAKA skal bygges ut

Totale investeringer i Hod prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner (600 millioner dollar), og forventes i utbyggingsfasen å skape arbeidsplasser tilsvarende 5 000 årsverk inkludert ringvirkninger. Planlagt produksjonsstart er i løpet av første kvartal 2022.

Jan Christian Ellefsen (venstre) og Karl Johnny Hersvik (Aker BP) overleverer PUD til olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Pandion Energy

– Overleveringen av Plan for utbygging og drift av Hod er et bevis på at de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet vil ha store positive effekter. Dette er et lønnsomt prosjekt som vil bidra til å opprettholde aktiviteten i norsk leverandørindustri gjennom en vanskelig periode og, etter hvert, gi store skatteinntekter. For Pandion Energy markerer prosjektet også vår tredje PUD hvor samtlige har en tydelig miljøprofil med kraftforsyning fra land og svært lave CO2 utslipp, kommenterer Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion.

Hod ble påvist i 1974 og produksjonen løp fra 1990 til 2013. Den kommende utbyggingen vil bli en reutvikling av feltet med 5 produksjonsbrønner (med mulighet for totalt 12 brønner) som ved hjelp av gassløft skal produsere 35 millioner fat oljeekvivalenter over 30 år. Prosessering og eksport vil skje fra Valhall.

X