Skifter navn til Equinor

Skifter navn til Equinor

Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering.
«Verden er i endring, og det er Statoil også. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp,» sier Statoils styreleder Jon Erik Reinhardsen.
«For oss er dette en historisk dag. I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser frem mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden,» sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.
Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringen støtter som majoritetsaksjonær forslaget og vil stemme for det på generalforsamlingen.
«Equinor sier noe viktig om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Vi er et verdibasert selskap, og likeverd beskriver hvordan vi ønsker å tilnærme oss mennesker og samfunnene der vi bidrar med vår virksomhet. Norsk sokkel vil forbli ryggraden i selskapet, og vi vil bruke vår norske opprinnelse i posisjoneringen når vi fortsetter å vokse internasjonalt innen både olje, gass og fornybar energi,» sier Sætre.
Statoils strategi som ble lagt frem i 2017, fastsatte klare prinsipper for utvikling av en distinkt og konkurransedyktig portefølje. Statoil skal utvikle langsiktig verdi på norsk sokkel, styrke sin posisjon i kjerneområder og utvikle nye vekstmuligheter internasjonalt. Statoil er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass og vil styrke dette konkurransefortrinnet ytterligere. I tillegg er Statoil i ferd med å etablere en betydelig industriell posisjon innen lønnsom fornybar energi, og forventer at 15-20 % av totale investeringer vil gå til nye energiløsninger innen 2030.
«Vi leverte solide resultater i 2017 og står nå i en sterk posisjon. Vi har økt vår konkurranseevne, radikalt forbedret vår prosjektportefølje og har en klar strategi for videre utvikling av selskapet. Vi posisjonerer oss for langsiktig verdiskaping og å være konkurransedyktige også i en lavkarbonfremtid. Vi har ønsket å finne et navn som beskriver det beste vi har, og samtidig reflekterer de mulighetene vi ser foran oss. Jeg er sikker på at Equinor vil understøtte vår strategi og visjon om å forme energifremtiden,» sier Sætre.
«Etter formell godkjenning 15. mai vil vi starte implementeringen av nytt navn og merkevare. Equinor er et fremtidsrettet navn og det skaper en god plattform for dialog med et bredt spekter av interessenter. Vi tror det vil skape stolthet og gi retning internt, og samtidig være attraktivt for investorer, partnere og talenter,» sier Statoils kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.
Pressemelding

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 3 år ago

  «Equinor» – et godt valg? Rett fokus?
  Det kan virke merkelig, for utenforstående, at eksisterende og godt innarbeidet navn byttes og til slike kostander som antydet. Hva blir kostnadene de neste 10 årene med å markedsføre det nye navnet? Alt er sikkert regnet nøye ut og vurdert av den dyktige ledelse og styre.
  Mange av de som har jobbet med utvikling og optimalisering av norsk og internasjonal oljeutvinning kan likevel føle at «flukten» fra «oil-begrepet» er knefall for tidens populistiske krefter, og frykt for tap av «Likes» dvs aktualisert «skambegrep». Man bytter navn og «tvetter hender»? Resten av industrien som har bygget nasjonen og vår moderne verden, blir dermed «haram»? Kan dette slå tilbake?
  Navnebyttet skyldes synderlig forståelse for at navnet «oil», i vår postmodernistiske verden, kan vanskeliggjøre salg i utland av energi og alternativ energi dvs de antatt nye vekstområder for selskapet, relativt til kjernevirksomheten.
  Selskap som Pepsi, Ford, DeWalt, H&H, IKEA, BP, Shell, Roll-Royce og Exxon bytter ikke navn til stadighet – navnet er markedsføringsmessig av enorm verdi. Coca-Cola byttet ikke navn selv om «cocabladekstrakt» ikke lenger er del av produktet. Toyota, BMW samt Mercedes bytter ikke navn selv om man også lager elbiler.
  Det «nye» navnet er muligens verd pengene, samt fremtidige penger og slik sett klokt, men virker anonymt/intetsigende, likt navnet på et hvilket som helst forvaltningsselskap, og like anonymt som Cirkle-K. Er man skjemmet over historien og over olje i Statoil? Historieløshet og skam er ingen langsiktig strategi for fremtidig utvikling. Blir det «føleri» , populisme og «Likes» samt politisk korrekthet som styrer navnevalg?
  Uansett, konkurrenten må juble, en kjent markedsaktør anonymiseres temporært- jfr at Pepsi jubler om Coca-Cola endre navnet til «Saft&Vann as».
  La oss håpe at man også har fortsatt fokus på riktig olje- og gassutvinning til det beste for verden med Statoils store stab av uhyre dyktige medarbeidere.
  Annerledes-landet Norge fortsetter å overaske, og vi minnes Bjørneboes ord om at Norge kanskje ikke ville ha sterk nok rygg og sjel til å tåle oljeeventyret. Vil olje bli en forbannelse for Nasjonen – slik han sa det?
  Eller vil skammen over olje bli en enda større forbannelse i vår post-modernistiske verden der 0-visjoner, følerier og Utopia i større og større grad tar over for «ratio».
  Resten av verden har ikke den luksusen det er å beskue eget «navello», og olje, kull og gass vil måtte være bærende del av energimiksen i overskuelig fremtid om man skal ha håp om fredelig sameksistens mellom nasjoner.

 • X