Slutt etter bare 3,5 årBrynhild-feltet var Lundin Norway sin første feltutbygging som operatør. Brynhild er bygget ut som en undervannstilknytning til produksjonsskipet Haewene Brim FPSO som ligger i britisk sektor. Illustrasjon: Lundin

Slutt etter bare 3,5 år

Etter planen skulle Brynhild produsere i 13 år. I mai ble feltet stengt ned. Da var kun halvparten av de opprinnelige reservene produsert.

Den 7. mai i år var det slutt for Brynhild.

Feltet ble påvist i 1992. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til Olje- og energidepartementet i august 2011 og godkjent av Stortinget i november samme år. Produksjonsstart fra Brynhildfeltet var i desember 2014. De totale investeringene for utbyggingen beløp seg til 6,7 milliarder NOK.

Årsaken til nedstengningen av produksjonen skal være dårlige reservoaregenskaper enn forventet.

Brynhild produserte olje fra sandstein av senjuar alder i Ulaformasjonen. Reservoaret inneholder undermettet olje og befinner seg på 3 300 meters dyp. Reservoarforholdene nærmer seg grensen for høyt trykk/høy temperatur (HTHT), skriver Oljedirektoratet på sine faktasider.

De opprinnelige reservene i Brynhild var ifølge norskpetroleum.no knappe seks milliloner fat. Ved årsskiftet 2017/18 hadde feltet produsert drøyt tre millioner fat i hht. Oljedirektoratet.

X