Smartere bruk av data Reservoarmodell for oljefeltet Johan Sverdrup på Utsirahøyden. Illustrasjon: Equinor.

Smartere bruk av data

Med ambisjon om å utvinne 70 prosent av oljen i reservoaret, trenger operatøren Equinor å behandle enorme mengder data fra undergrunnen.

Rettighetshaverne har en klar målsetting om at 70 prosent av den tilstedeværende oljen i Johan Sverdrup skal utvinnes. Svært få felt oppnår en så stor utvinningsgrad, og på norsk sokkel er det kun Statfjord som med 67 prosent (så langt) er i nærheten.

Equinor regner således med at det kan produseres minst 2560 millioner fat olje fra Johan Sverdrup, samt små mengder gass og NGL.

En utvinningsgrad på 70 prosent betinger imidlertid store investeringer i datainnsamling, slik Oljedirektoratet skriver i Ressursrapport 2019 som ble lagt fram i slutten av september («Mer enn halvparten igjen (?)«)

Rettighetshaverne har investert i permanent utstyr både i brønnene og på havbunnen, og med fiberoptiske kabler vil datainnsamlingen foregå kontinuerlig som en del av den daglige produksjonsoptimaliseringen og brønnovervåkingen, i stedet for i kampanjer.

Oljedirektoratet fremhever tiltaket med en dedikert datainnsamlingsbrønn. Data som blir samlet inn fra denne brønnen vil gi verdifull reservoarinformasjon og være et viktig bidrag for optimalisering av tiltak for økt oljeutvinning.

Dertil er permanent reservoarovervåking (PRM) valgt som seismisk overvåkingsløsning for feltet, og sammen med fiberoptikk i brønnene kan PRM gi bedre forståelse av reservoaret og danne grunnlag for optimalisert dreneringsstrategi og økt utvinning.

«Pågående digitaliseringsprosjekter har som mål å effektivisere dataflyt, lagring, og bruk av PRM/fiber-data. I tillegg er det tatt i bruk digitaliserte løsninger for å oppnå enklere tilgang til data på tvers av spesialistverktøy og ulike databaser,» skriver Oljedirektoratet.

Det arbeides også mye med å kunne dele data med feltets eiere og myndigheter på en bedre måte. Det er stor fordel for operatør og partnere (Lundin, Petoro, Aker BP og Total) at alle har tilgang til de samme dataene og ser det samme bildet for dermed å kunne ta raskere og bedre beslutninger.

#DIGEX 2020
January 28-29, 2020
Gardermoen, Oslo

Kristin Dale og Per Avseth holdt innledningsforedraget på DigEx-2019. De to er også gründere av konsulentselskapet Dig Science som skal hjelpe geoekseprtisen inn i framtiden.
Foto: Ronny Setså

 

 

 

X