Snøkrabbefangst er straffbart© By Derek Keats from Johannesburg via Wikimedia Commons

Snøkrabbefangst er straffbart

Snøkrabbefangst på norsk sokkel er straffbart. Det har nå Høyesterett slått fast.

Norsk enerett på naturressursene på norsk sokkel er nå sikret etter at Høyesterett har konkludert med at snøkrabbefangst i Smutthullet i Barentshavet er straffbart.
Norges suverenitet på norsk sokkel som sto på spill da landets øverste domstol gikk inn i saken i begynnelsen av november.
Saken har sin bakgrunn i tjuvfiske sommeren 2016. Et litauisk fartøy fanget over 80 tonn snøkrabbe til en anslått verdi på over 2,5 millioner kroner på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet.
Avgjørelsen til Høyesterett bygger på at snøkrabben er et bunndyr – en sedentær art. Etter havrettskonvensjonens kontinentalsokkelregler har kyststatene suverene og eksklusive rettigheter til slike arter.

Les hele saken på hegnar.no

Older Post
X