Snøkrabbefangst er straffbart© By Derek Keats from Johannesburg via Wikimedia Commons

Snøkrabbefangst er straffbart

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Norsk enerett på naturressursene på norsk sokkel er nå sikret etter at Høyesterett har konkludert med at snøkrabbefangst i Smutthullet i Barentshavet er straffbart.
Norges suverenitet på norsk sokkel som sto på spill da landets øverste domstol gikk inn i saken i begynnelsen av november.
Saken har sin bakgrunn i tjuvfiske sommeren 2016. Et litauisk fartøy fanget over 80 tonn snøkrabbe til en anslått verdi på over 2,5 millioner kroner på norsk kontinentalsokkel i Smutthullet i Barentshavet.
Avgjørelsen til Høyesterett bygger på at snøkrabben er et bunndyr – en sedentær art. Etter havrettskonvensjonens kontinentalsokkelregler har kyststatene suverene og eksklusive rettigheter til slike arter.

Les hele saken på hegnar.no

Older Post
X