Snur om oppkjøp Neptune overtok andelen i Fenja-feltet som en del av oppkjøpet av VNG Norge. Illustrasjon: Neptune Energy

Snur om oppkjøp

Neptune Energy melder at de trekker seg fra avtalen om oppkjøpet av Edisons eiendeler på britisk og norsk sokkel.

Neptune Energy kunngjorde i dag at de sier opp avtalen om å kjøpe Edison E&Ps britiske og norske datterselskaper fra Energean Oil and Gas.

Avtalen ble først kunngjort i oktober i fjor. Selskapet betaler et termineringsgebyr på 5 millioner dollar.

Neptune uttaler at de vil fortsette å utvikle deres globale utviklingsprosjekter og vurdere andre vekstmuligheter.

Selv om Edison-avtalen nå er terminert, har Neptune fortsatt vært aktive innen oppkjøp; i 2018 kjøpte de ENGIE-porteføljen, og i 2019 VNG Norge.

Edison-porteføljen ville ha inkludert:

• Glengorm kondensatfunn (25 prosent andel) i britisk del av Nordsjøen.

• Scott (10,5 prosent andel) og Telford (15,7 prosent andel), Tors (68 prosent andel), Wenlock (80 prosent andel) og Markham (3,1 prosent andel).

15 prosent andel i Nova.

• Dvalin (10 prosent andel).

Les mer om Edison-porteføljen på expronews.com

Neptune Energy opererer i Norge, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Algerie, Egypt, Australia og Indonesia. Selskapet eies 100 prosent av private investorer.

X