Søker nye områderKart 23. runde Illustrasjon: Statoil

Søker nye områder

Tirsdag utløp fristen for å søke i 23. runde. Statoil søker nye arealer på norsk sokkel.

Statoil har levert inn sin søknad i 23. runde for nye arealer på norsk sokkel. Runden representerer første åpning av nye arealer på norsk sokkel siden 1994.
Arealet som utlyses i denne runden omfatter Barentshavet sørøst, et område som ble definert som norsk territorium etter grenseavtalen med Russland som trådte i kraft i 2011. I tillegg utlyses areal i Hoop-Wisting-området, som ble åpnet i 22. runde.
– Statoil har vært garantist for leting og utvikling i Barentshavet siden midten av 1980-årene, og vi har en klar ambisjon om å forbli i den rollen. Arealet som utlyses er interessant og viktig, og vi håper å få mulighet til å bore allerede i 2017, sier Jez Averty, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.
– Arealet i 23. runde har et betydelig volumpotensial, men ikke desto mindre foregår det en debatt der noen sier at disse ressursene ikke vil være drivverdige. Vi er av en annen oppfatning, noe søknaden vår er et bevis på. Statoils forberedelser for søknaden i 23. runde har omfattet utvikling av teknologiske løsninger som vil redusere nullpunktsprisen per fat for de betydelige funnene vi håper å gjøre i Barentshavet.
Unikt samarbeid
I forkant av denne konsesjonsrunden har det foregått et unikt samarbeid i bransjen. I prosjektet Barents Sea Exploration Collaboration samarbeider 16 selskaper for å finne felles løsninger for letevirksomhet i Barentshavet og for å sikre kostnadseffektivitet og gode sikkerhetsstandarder.
I 2014 var Statoil operatør for en gruppe på 33 selskaper som samarbeidet om seismikkundersøkelser i områder som inngår i denne konsesjonsrunden.
Norsk sokkel utgjør en bærebjelke for Statoil, og selskapet har ambisjoner om å opprettholde produksjonen på dagens nivå fram til 2025-2030, og videre.
Det forventes at Olje- og Energidepartementet vil kunngjøre tildelingene sent i første halvdel av 2016.

Jez Averty, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel. Foto: Kjetil Visnes

Jez Averty, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel.
Foto: Statoil

X