Spår leteboom i 2018Boreriggen Transocean Spitsbergen. Foto: Kenneth Engelsvold

Spår leteboom i 2018

Rystad spår leteboom med opptil 51 brønner i 2018.

– Vi ser en leteboom på norsk sokkel i 2018 med potensielt 51 nye letebrønner i 2018, sa Jarand Rystad under strategikonferansen i Stavanger i forrige uke.
Selskapets analyser viser en kraftig økning i leteaktiviteten i 2018 sammenlignet med forrige år.
Bakgrunnen for analysen er at Rystad mener de ser en endring i arbeidsmønsteret i oljeselskapene hvor de går fra å kjøpe prospekter til å lete.
Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet sier til Aftenbladet at:
– Vi ser at det har kommet flere brønner enn det som var beregnet ved utgangen av 2017 og vet at det er en mulig oppside. Vi regner ut i fra informasjonen som er samlet inn fra oljeselskapene, og da får vi opp mot 40 letebrønner.
Les hele saken på aftenbladet.no

X