Spår salg av gamle kjemper Operatører på norsk sokkel. Illustrasjon: norskpetroleum.no

Spår salg av gamle kjemper

Det grønne skiftet har endret eierstrukturen på norsk sokkel, og gamle kjemper med høye CO2-utslipp står lavt i kurs.

Revisjons- og rådgivningsselskapet PwC har i en fersk analyse sett på hvordan eierstrukturen på norsk sokkel har endret seg de siste årene og hva som er pådriveren for endringene.

De siste fem årene har store internasjonale selskaper solgt seg ut/ned, mens oppkjøpsfond på sin side har bygget opp sine porteføljer.

PwC har kategorisert selskapene på norsk sokkel i tre klasser:

  • De som ønsker å vokse i olje og gass; Aker BP, DNO, Vår Energi, Neptune Energy og Sval Energi (tidligere Solveig Gas). Flere av disse er finansiert av oppkjøpsfond.
  • De som gradvis utvider sin virksomhet innen fornybar energi, eksempelvis Equinor, Total, Shell og BP.
  • De som ønsker å forlate oppstrøm olje og gass fullstendig, eksempelvis Ørsted (tidligere DONG E&P) og Centrica.

Ifølge PwC-rapporten er det det grønne skiftet som ligger bak transaksjonene. Stadig flere oljeselskaper ønsker å redusere CO2-utslipp fra produksjon, samt å vri produksjonen i retning fornybar energi.

– Det blir spennende å se om selskapene som aktivt dreier deres virksomhet mot fornybart vil selge andeler i felt med de høyeste karbonutslippene per oljefat. Equinor, Lundin, ConocoPhillips og andre har planer om å redusere sine CO2- utslipp dramatisk, sier partner i PwC Daniel Rennemo i en pressemelding.

Han legger til at det må investeres betydelig i teknologi og utstyr for å realisere slike reduksjoner for eldre felt.

– Et tenkelig scenario er at noen av disse selskapene vil ønske å selge unna feltandeler som har for høye utslipp per produserte fat.

Feltene med høyest CO2-utslipp per produserte fat oljeekvivalent på norsk sokkel er ifølge rapporten Gullfaks, Åsgård, Statfjord, Oseberg og Troll.

Også eierskapet av rørledninger og terminaler har endret seg de siste årene, og per i dag er det CapeOmega, Sval Energi og North Sea Infrastructure som eier det meste av infrastrukturen.

– Disse vil sannsynligvis være aktive i å utvikle deres virksomheter også i 2020, spår Rennemo.

I 2019 ble det gjort 26 transaksjoner på norsk sokkel til en samlet verdi av 50 milliarder kroner for kjøp og salg av andeler. Dette inkluderer ikke selskaps- og infrastrukturtransaksjoner.

Pressemelding

Rørledninger på norsk sokkel. Kartografi: norskpetroleum.no

X