Det norske spuddet LangfjelletBrønn 25/2-18S Langfjellet i PL 442. Illustrasjon: NPD

Det norske spuddet Langfjellet

6. august spuddet Det norske letebrønn 25/2-18S Langfjellet i PL442 i Nordsjøen.

Brønnen blir spuddet i PL442, men Langfjellet strekker seg over i PL026B.
Formålet med brønnen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i flere forventede sandsteinsformasjoner i midtre Jura. Dersom man finner hydrokarboner kan det bli boret et teknisk sidesteg for kjerneprøvetaking, samt potensielt et geologisk sidesteg.
Til NPD’s faktasider

PL 442
Det norske (operatør): 90%
Lotos: 10%
PL 026 B
Det norske (operatør): 92,13%
Lotos: 7,87%
X