St. Olavs Orden til RønnevikIfølge Slottet mottar Hans Christen Rønnevik utmerkelsen for sin innsats innen petroleumsgeologi. Foto: Halfdan Carstens

St. Olavs Orden til Rønnevik

H.M. Kongen har utnevnt seniorrådgiver Hans Christen Rønnevik til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Lundins lokaler i Strandveien 4 på Lysaker, tirsdag 20. august 2019 klokken 16.30.

St. Olavs Orden

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».

St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. Hans Majestet Kongen er ordenens Stormester. Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn.

Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i fem klasser:

  • Storkors
  • Kommandør med stjerne
  • Kommandør
  • Ridder av 1. klasse
  • Ridder

Til ordenen hører det også et kjede som Kongen kan tildele innehavere av Storkorset. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad.

Blant våre aller første petroleumsgeologer:

«De var blant landets aller første oljegeologer. Etter funnet av giganten Johan Sverdrup er de nærmest rikskjendiser. Suksessen skyldes en NØYE gjennomtenkt strategi basert på KUNNSKAP om E&P-syklusen samt SOLID erfaring fra norsk sokkel»: GEO 03/2013″: «Geologer med teft»

Om funnet av Avaldsnes/Johan Sverdrup:

Det lønner seg å tenke annerledes, ta dataene på alvor og gjøre et grundig geologisk arbeid. Lundin Petroleum har funnet olje ”der ingen skulle tru at nokon olje kunne finnes”: GEO 07/2010: «En ny skalp i beltet»

 

X