Står godt rustet Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Står godt rustet

Oljeselskapene tåler en periode med lave oljepriser. Samtidig vil regjeringen vurdere målrettede tiltak om aktiviteten ikke tar seg raskt opp, skriver finansminister Jan Tore Sanner.

I et brev til Stortinget 10. mars spør stortingsrepresentant Roy Steffensen om hvilke planer som foreligger for å motvirke uheldige effekter hvis det viser seg at oljeprisfallet vedvarer og nok en gang rammer enkeltregioner i distriktene hardt.

Spørsmålet ble sendt til distrikts- og digitaliseringsministeren, og videresendt til og besvart av finansminister Jan Tore Sanner.

Sanner påpeker i sitt svar datert 18. mars at hele verden nå preges av utbruddet av covid-19, og at prioriteringen nå er å redusere spredningen av viruset og sikre god behandling til de som trenger det.

«Regjeringen la fredag 13. mars og søndag 15. mars frem en rekke strakstiltak for i størst mulig grad å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper som er rammet av en akutt svikt i inntektene.»

Når det gjelder oljeselskapene, hevder finansministeren at oljeselskapene står godt rustet til å kunne håndtere lavere oljepris:

«Næringen har gjennomført omfattende kostnadskutt og effektivisering de siste årene, og utbygginger på norsk sokkel trenger derfor ikke en like høy pris som før for å være lønnsomme. Skulle oljeprisen bli liggende på dagens nivå, vil trolig etterspørselen fra oljevirksomheten gå ned, men det vil ta noe tid.»

Sanner bemerker samtidig at om oljeprisen blir liggende på et lavt nivå over lengre tid, og etterspørselen fra næringen faller kraftig, vil regjeringen vurdere målrettede tiltak, slik det også ble gjort etter oljeprisfallet i 2014.

«Oljeprisfall er en situasjon vi har erfaring med og verktøy til å håndtere», avslutter Jan Tore Sanner.

Les hele svaret fra Jan Tore Sanner her

X