Starter produksjon tre år før planIllustrasjon: Aker BP

Starter produksjon tre år før plan

Aker BP har påbegynt produksjonen fra den første Ærfugl fase 2-brønnen i Norskehavet. Feltet er blant de mest lønnsomme utbyggingene på norsk sokkel.

Aker BP og partnere har startet produksjonen fra den første Ærfugl fase 2-brønnen tre år før opprinnelig plan.

Ærfugl-feltet i Norskehavet produserer via produksjonsskipet Skarv FPSO, og feltet bidrar til å forlenge skipets levetid med fem år.

Ifølge Ærfugls Plan for utvikling og drift (PUD) skulle fase 1 (tre brønner) starte opp sent i 2020. Fase 2, med ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet hadde planlagt oppstart i 2023.

Som følge av vellykket modifisering som ga økt gasskapasitet på Skarv, besluttet Aker BP og partnerne seg for å bruke eksisterende infrastruktur for den første fase 2-brønnen. De to neste brønnene i fase 2 vil komme i drift i 2021, to år før opprinnelig plan.

– Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter. Derfor er jeg veldig glad for å markere denne milepælen, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

– Den gode nyheten kommer dessverre samtidig med at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opplevd før. Investeringer og leteaktiviteter på norsk sokkel er satt på vent. Titusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt.

Aker BP skriver videre at de som et svar på den dramatiske endringen i markedet har stoppet alle prosjekt som ikke er vedtatt. Dette inkluderer Hod-prosjektet i Valhall-området, som var i ferd med å bli vedtatt da uroen inntraff.

– Det er liten tvil om at bransjens forslag om midlertidige tilpasninger i landets skatteregime for å forbedre bransjens kontantstrøm på kort sikt – uten å redusere skatteinnbetalingene totalt sett – vil føre til økt aktivitet og nye investeringsmuligheter på norsk sokkel de neste 12 – 24 månedene, fremholder Digre.

Ærfugl-reservoaret er hovedsakelig et gassreservoar. Feltet inneholder totalt om lag 300 millioner fat oljeekvivalenter. Ærfugl ble først satt i testproduksjon i 2013. Feltet har en balansepris på 15 dollar fatet (omregnet fra gass) og er dermed blant de mest lønnsomme feltutbyggingene på norsk sokkel.

X