Statoil borer SlemmestadBrønn 30-11/14 Slemmestad Kart: NPD

Statoil borer Slemmestad

Boringen av letebrønn 30-11/14 i PL 272 i Nordsjøen er i gang.

Hovedformålet med letebrønn 30/11-14 er å påvise kommersielle ressurser i Slemmestad-prospektet. Hovedreservoaret er sandstein av jura alder (Tarbertformasjonen). Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke fult ut bekrefter at reservoaret er fylt, vil sidesteg 30/11-14 A bli boret nedflanks.
Statoil har også en opsjon om å bore det nærliggende Haraldsplass-prospektet med et sidesteg (30/11-14 B) ut fra hovedbrønnen. Hovedreservoaret i 30/11-14 B er også sandstein av jura alder (Tarbertformasjonen).

Fakta om lisensen
Statoil (operatør): 50%
Det norske: 50%
X