Statoil inn i SantosbassengetEldar Sætre, konsernsjef i Statoil ASA Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil ASA

Statoil inn i Santosbassenget

Statoil kjøper Petrobras’ eierandel på 66 % i lisens BM-S-8 i Santos-bassenget. Kjøpet omfatter også en betydelig del av oljefunnet Carcará.

Carcará ble funnet i 2012 i den samme geologiske trenden som det nærliggende Lula-feltet og Libra-området. Det er et funn i verdensklasse med olje av høy kvalitet på omkring 30° API i tillegg til gass i et tykt reservoar med svært gode egenskaper. Funnet strekker seg over både BM-S-8 og et utildelt område mot nord som forventes å inngå i en lisensrunde i 2017. Statoil er godt posisjonert for operatørskap for et framtidig unitisert Carcará-felt, og lisensrunden vil gi selskapet mulighet til ytterligere å styrke sin posisjon i feltet. Statoil anslår de utvinnbare volumene i BM-S-8-lisensen til mellom 700 og 1.300 millioner fat oljeekvivalenter.
I tillegg til Carcará-funnet har BM-S-8 et letepotensial som kan potensielt kan øke ressursbasen betydelig. Lisensen er i siste letefase med én gjenværende forpliktet brønn å bore innen 2018.

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) og Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) (BVMF: PETR4, NYSE:PBR) har inngått avtale om at Statoil skal kjøpe Petrobras’ eierandel på 66 prosent i lisens BM-S-8 i det svært produktive Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Kjøpet omfatter en betydelig del av oljefunnet Carcará, et av de største funnene i verden de siste årene.

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) og Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) (BVMF: PETR4, NYSE:PBR) har inngått avtale om at Statoil skal kjøpe Petrobras’ eierandel på 66 prosent i lisens BM-S-8 i det svært produktive Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Kjøpet omfatter en betydelig del av oljefunnet Carcará, et av de største funnene i verden de siste årene.

“Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier. Carcará-feltet vil øke vår internasjonale produksjon fra 2020-årene og framover betydelig. Vi utvikler en sterk brasiliansk virksomhet med en bred portefølje, betydelig produksjon, store letemuligheter, og et svært godt utgangspunkt for langsiktig verdiskapning og framtidig kontantstrøm, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.
Den samlede kjøpesummen er 2,5 milliarder USD. Halvparten vil bli betalt ved sluttføring av transaksjonen, mens resten vil bli betalt når bestemte milepæler er nådd. Disse er delvis knyttet til lisenstildelingen, men hovedsakelig til framtidig unitisering av Carcará. Transaksjonen trer i kraft 1. juli 2016. Sluttføring av transaksjonen forutsetter at vanlige betingelser, blant annet godkjennelse fra partnerne og myndigheter, blir oppfylt.
Statoil og Petrobras diskuterer også et langsiktig strategisk samarbeid, konsentrert rundt Campos- og Espírito Santo-bassengene, samt nytt samarbeid innen gass- og teknologiprosjekter i Santos-bassenget.
Statoils eiendeler på brasiliansk sokkel

Sted Eierandel Status
Peregrino Campos-bassenget 60% (operatør) Produksjon på 100.000 fat per dag
Reserver på 300-600 millioner fat olje
Peregrino Fase II Campos-bassenget 60 % (operatør) Utbygging
Produksjon fra 2020 på ca. 60.000 fat per dag
Reserver på ~255 millioner fat olje
Lisens BM-C-33 omfatter Pão de Açúcar-, Gavea- og Seat-funnene Campos-bassenget 35 % Evaluering/utvikling
Omtrent 1 milliard fat o.e. utvinnbart
Åtte leteblokker Espírito Santo-bassenget Fire med Statoil som operatør, fire med Petrobras som operatør Leting
Lisens BM-S-8 omfatter Carcará-funnet og flere leteprospekter Santos-bassenget 66 % og operatør etter transaksjon

Til pressemeldingen

X