Statoil leter (enda) mindreFoto: Øyvind Hagen - Statoil ASA

Statoil leter (enda) mindre

Selskapet rapporterer dårlige kvartalstall og varsler lavere investeringer og enda mindre til leting i år.

– De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.
– Streng prioritering og fortsatt gode resultater fra forbedringsprogrammet, gjør at vi kan redusere prognosene for investeringer og letekostnader ytterligere for 2016, sier Sætre.
Per 30. september 2016 hadde Statoil fullført 21 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 581 millioner USD, en økning fra 412 millioner USD i tredje kvartal 2015.
Pressemelding fra Statoil

X