Statoil med lite oljefunn

Statoil med lite oljefunn

Statoil har påvist opp mot 15 millioner fat oljeekvivalenter i nærheten av Gina Krog-feltet.

Hensikten med brønn 15/6-13 var å påvise kommersielle mengder med olje i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen).
Hensikten med sidestegene 15/6-13 A og 15/6-13 B var å avgrense funnet med hensyn til muligheten for henholdsvis olje dypere og gass høyere på strukturen.
Brønnene påviste en total olje- og gasskolonne på til sammen 300 meter, hvorav 150 meter gass og 150 meter olje. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og to millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter i Huginformasjonen (opp mot 15 millioner fat o.e.), mens beregninger av eventuelle tilleggsvolumer fra Sleipnerformasjonen krever en videre evaluering for nærmere avklaring, skriver Oljedirektoratet i en pressmelding.
Les hele nyhten på npd.no

X