Stenges ned – 13 år på overtid

Stenges ned – 13 år på overtid

Veslefrikk var det første feltet som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet. I henhold til PUD skulle feltet opprinnelig stenges i 2009.

Veslefrikk var det første feltet som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet. I henhold til PUD skulle feltet opprinnelig stenges i 2009.

Produksjonen fra Veslefrikk-feltet nordøst for Oseberg-feltet i Nordsjøen vil bli avsluttet neste år etter at 20 milliarder kroner er investert og 400 millioner fat olje har blitt produsert.

Feltet ble funnet i 1981 ved 30/3-2, og da produksjonen startet i 1989, var Veslefrikk det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet.

Ved innleverte plan for utbygging og drift (PUD) regnet man med at feltet ville stenge allerede i 2009. Det er tolv år siden.

Reservoar

Veslefrikk produserer olje og noe gass fra sandstein av jura alder i Statfjord-, Dunlin- og Brentgruppene. Hovedreservoaret i Brentgruppen inneholdt opprinnelig omtrent 80 prosent av reservene. Reservoarene ligger på 2800-3200 meters dyp, og kvaliteten varierer fra moderat til svært god. Kilde: norskpetroleum.no

Det er produsert olje og gass fra totalt 115 felt på norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2020/2021 var det 90 felt i produksjon: 67  i Nordsjøen, 21 i Norskehavet og 2 i Barentshavet.

Totalt er altså 25 felt nedstengt så langt.

Samtidig opplever vi at noen felt kan være gjenstand for ny produksjon basert på ny teknologi eller ny infrastruktur.

Oljedirektoratet minner oss om at «all samfunnsøkonomisk lønnsom petroleum være produsert før feltene stenges ned. Likevel kan forhold som teknologiutvikling, markedsendringer og ny infrastruktur føre til at ressurser som ikke ble funnet drivverdige før nedstengning blir lønnsomme senere».

250 millioner fat ekstra

Pr. 2019 var det rapportert inn ti prosjekter til OD med mål om å hente ut mer av ressursene i seks nedstengte felt. Disse kan gi en utvinning på om lag 250 millioner fat o.e.

Det er mer enn i det største funnet som ble gjort på norsk sokkel i fjor.

Ett eksempel på felt som er nedstengt, men som nå starter opp igjen, er Tor-feltet i nærheten av Ekofisk, der rettighetshaverne har levert en plan for utbygging og drift for gjenåpning av feltet som ble nedstengt i 2015.

– Tor er det første feltet på norsk sokkel som blir utviklet på nytt, og får samtykke til oppstart etter å ha vært stengt ned, sier Arvid Østhus, underdirektør for utbygging og drift Nordsjøen i Oljedirektoratet.

Operatør ConocoPhillips planlegger oppstart i fjerde kvartal 2020.

– Tor II viser at nedstengte felt kan skape store verdier dersom de utvikles på nytt. Vi har produsert olje- og gass på sokkelen i snart 50 år, og bransjen har utviklet seg enormt i denne perioden. Da er det bra at felt som ble stengt ned fordi de var ulønnsomme en gang i tiden kan være lønnsomme i dag, sier Østhus.

Oljefylte kjerneprøver fra Etiveformasjonen i Brentgruppen i funnbrønnen på Veslefrikk-feltet. Kilde: npd.no

X