UK: Sterk økning i leteaktiviteten

Mangfoldet i UK er stort med 110 aktive oljeselskap. De store, tradisjonelle selskapene leder fortsatt an.

Leteaktiviteten er således sterkt tiltagende, og prognosen for antall letebrønner i 2019 er på nivå med 2013-2014. Dertil skal 200 lisenser gjøre borebeslutninger de neste årene, og nye runder er i emning. Det er derfor definitivt et potensial for at det blir gjort mange og nye funn.

Leteaktiviteten i UK ser ut til å ha nådd bunnen i 2018 med rekordlave 13 letebrønner påbegynt (8 utforskning, 5 avgrensning, begge unntatt sidesteg). Så langt i 2019 (august) er tallet 16, og det kan ende på 30 for året, det høyeste nivået i UK siden 2013-2014.

Tilsvarende tall for Norge er 30 så langt, og prognose er 50 for året.

Den historiske leteaktiviteten i UK toppet seg før finanskrisen i 2008, med 76 letebrønner (41 utforskning), og den har deretter vært jevnt fallende.

I Norge ble det en ny topp i antall letebrønner i 2013 (den forrige var i 2009), før oljeprisfallet og aktiviteten bunnet ut i 2016.

Leteaktivitet Norge og UK Offshore siden 2000 målt i antall letebrønner (utforskning og avgrensning) etter påbegynt år

Allerede tildelte lisenser som har utestående borebeslutninger de neste årene er i UK opptil 200 (Norge har til sammenligning ca. 160), inkludert de seneste tildelingene i Runde 31 tidligere i 2019.

Runde 32 er allerede i gang med søknadsfrist i november i år. I tillegg bores det letebrønner i de hundrevis av eldre, evigvarende lisensene, ofte knyttet til eksisterende felt og funn.

Letepotensialet for ikke påviste ressurser i UK er estimert av OGA til å være 8 til 24 mrd. fat o.e. (Oljedirektoratet har angitt 6 til 32 mrd. fat o.e. for Norge, unntatt Barentshavet nordøst). I tillegg har UK mer enn 300 funn med mer enn 3 mrd. fat o.e. ressurser som er gjenstand for leteaktivitet.

De viktigste funnene de siste årene inkluderer vest for Shetland med BPs Achmelvich (2017) nær Clair og Totals Glendronach (2018). I tillegg må vi ta med Hurricanes grunnfjellsboringer som nylig er kommet i produksjon (Lancaster) og Nordsjøen med CNOOCs Glengorm (2019). Framover er det planlagt letebrønner i de fleste områdene på UK sokkel.

 UKs «OGA» (Oil and Gas Authority), som ble opprettet i 2016, i etterkant av Wood-rapporten fra 2014 og deres fokus på «MER» (Maximise Economic Recovery) har skapt nytt driv i UK med krav til framdrift og tildeling av stadig nye letelisenser.

Mangfoldet av selskap som er aktive i UK er også av betydning. Totalt for UK offshore er for tiden 110 selskap aktive (Norge har 38 selskaper). Blant de største selskapene, målt i antall aktive letelisenser er Equinor, Chrysaor (inkludert oppkjøpet av ConocoPhillips), Spirit, Total, BP og Shell.

De store, ikke-amerikanske selskapene med opphav i Nordsjøen er derfor fortsatt blant de mest aktive. I den andre enden av skalaen er det en rekke småselskaper, et par av dem (Cluff og Soliton) har nylig lykkes med å få med henholdsvis Shell og Equinor inn i sine lisenser i forkant av borebeslutninger.

Vi kan derfor konkludere med at UK har spennende muligheter for leting, et betydelig potensial for flere interessante funn, og stort mangfold av selskap, lisenser og områder for leting.

NCS Exploration Strategy: November 20-21, Stavanger

 

X