Stor sjanse for funnCSEM-data over funnet Hanssen (7324/7-2) viser tydelig at det er assosiert med en resistivitetsanomali. © EMGS & TGS

Stor sjanse for funn

Alt tyder på at Statoil vil gjøre et funn i prospektet Mercury. Boringen begynte den 28.juli, og målet vil ventelig bli nådd allerede tidlig i august.

Statoil påbegynte brønnen 7324/9-1 sent i juli. Det primære formålet er å påvise hydrokarboner i Realgrunnenformasjonen på 689 meters dyp. Sekundært letemål er Snaddformasjonen (GEO 02/2014; «På jakt etter reservoaranalog») av trias alder på rundt 740 meter. Total dybde er 1100 meter.

–        Ved å kombinere seismikk og CSEM-data, ser vi store likheter med både Wisting– og Hanssen-funnene (7324/8-1 og 7324/7-2). Sannsynligheten er derfor høy for at Mercury-prospektet også kan bli et funn med tilsvarende reservoar- og fluidegenskaper, sier Bjørn Petter Lindhom i EMGS.

I løpet av det siste året har det blitt bore flere brønner innenfor Hoop-området i Barentshavet. Tidligere var området forventet å være gass-dominert, men etter OMV sin overraskende Wisting-brønn (7324/8-1), som fant 50-60 meter olje i Realgrunnenformasjonen (midtre til nedre jura), har det blitt en voldsom interesse for området.

–        I følge Tullow Oil, som er partner i lisensen, var Wisting-prospektet modnet gjennom tolkning av seismiske data i kombinasjon med elektromagnetiske data (CSEM). De elektromagnetiske dataene viser en veldig høy resistiv anomali som er sammenfallende med strukturell lukning observervert på de seismiske dataene, forklarer Lindhom.


Place your personal bet on the Mercury prospect in WellBet on Geonova – The Geoscience Community

Nylig ble også et annet funn (Hanssen, 7324/7-2) i samme lisens annonsert. Her ble det påtruffet 20-25 meter olje i samme formasjon som i Wisting. Også her er funnet assosiert med høy resistivitet som sammenfaller med strukturell lukning.

Typisk vil høy metning av hydrokarboner ha anomal høy elektrisk motstand. Wisting-brønnen er derfor et viktig kalibreringspunkt for å definere andre interessante prospekter i Realgrunnenformasjonen.

–        Prospekter som baseres på struktur, flatflekker og amplitudedimming fra seismiske data, i kombinasjon med anomal høy resistivitet fra CSEM-data, kan derfor vise seg å være en suksess i dette området.

–        Nøkkelen er et integrert produkt som kan skille prospekter med høy og lav hydrokarbonmetning, sier Bjørn Petter Lindhom.

CSEM-data over funnet Hanssen (7324/7-2) viser tydelig at det er assosiert med en resistivitetsanomali. © EMGS

CSEM-data over funnet Hanssen (7324/7-2) viser tydelig at det er assosiert med en resistivitetsanomali.
© EMGS & TGS

CSEM-data over prospektet Mercury (7324(9-1). Resistivitetsanomaliene er ikke til å ta feil av. Den er høyst sannsynlig assosiert med hydrokarboner. © EMGS

CSEM-data over prospektet Mercury (7324(9-1). Resistivitetsanomaliene er ikke til å ta feil av. Den er høyst sannsynlig assosiert med hydrokarboner.
© EMGS & TGS

 

X