Store inntekter!

Store inntekter!

Oljeindustrien har taklet den lave oljeprisen på en utmerket måte.

I et innlegg i Aftenposten i slutten av januar viser Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved UiS, og Atle Blomgren, seniorforsker ved Iris samfunnsforskning, at oljeindustrien har taklet den lave oljeprisen på en utmerket måte. Tilpasningene har virket. Det viser tallene: Selv med en historisk lav oljepris i 2016, og historisk høye laksepriser, var statens inntekter fra petroleumsutvinning 18 ganger høyere enn summen av oppdrett, villfisk og landbruk. Påstanden er at de kommentatorene som har sett nedgangen som en permanent tilstand, og ikke forstått at det var en midlertidig konjunkturnedgang, har bommet.  De to forskerne konkluderer med at nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris derfor er betydelig mindre enn mange har spådd, men de påpeker også at det er bekymringsfullt at leteaktiviteten er lav og at snittstørrelsen på funn er fallende.

«I 2016 var statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning lik høye som statens direkte inntekter fra alle andre næringer til sammen».
«Nedsiderisikoen forbundet med lav oljepris er betydelig mindre enn mange har spådd».
Petter Osmundsen og Atle Blomgren
Aftenposten 25. januar, 2018
X