Dugong blir presentert i dag © Neptune Energy

Dugong blir presentert i dag

Neptune Energy kan ha funnet opp mot 120 millioner fat o.e. på prospektet Dugong nordvest for Snorre-feltet.

Bildet over: Geologisk tverrsnitt som viser prinsippene for de to prospektene Dugong og Sjøpølse. Legg merke til at 33/6-2 (boret i 1996/97) var tørr med shows. Dette ser ut til å være en tradisjonell, strukturell lukning, mens reservoarene Dugong/Sjøpølse terminerer updip og derfor har en klar stratigrafisk komponent.

Funnet – med en nedside på 40 millioner fat – er ikke kjempestort, i alle fall ikke for operatøren Neptune Energy (40 prosent andel) som har mer enn 600 millioner fat «på bok» (herav 330 millioner fat på norsk sokkel), men for partnerne Petrolia og Concedo – med 20 prosent hver – er det langt på vei en «company maker».

Så er det ifølge operatøren også det største funnet på norsk sokkel i år.

Men det er kanskje mer i vente. Neptune mener et nærliggende prospekt (Tail) i samme lisens kan øke reservene til 153 millioner fat. I tillegg sier letesjefen Steinar Meland at det rundt denne lisensen (PL 882) er flere blokker med et ytterligere potensial, og at de med 5 lisenser er i en god posisjon for å lete videre.

Carly Marshall, Head of New Ventures – North Sea i Neptune Energy, presenterer Dugong-funnet under konferansen NCS Exploration – Recent Discoveries 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

FIRE GODE GRUNNER FOR Å DELTA

Letesjefen gir rot til alle partnerne, som også inkluderer Idemitsu (20 prosent).

– Det har vært et godt samarbeid, og vi er i ferd med å utforske en letemodell der det ikke er mange andre funn eller felt å sammenligne med.

Han forklarer at fellen sannsynligvis er kombinert strukturell/stratigrafisk, der de juraiske sandsteinene (Draupne- og Rannochformasjonen) terminerer updip.

Prospektet ligger mellom 3050 og 3500 m, og lisensen har derisket det med seismiske verktøy.

– Vi beregnet at det var 48 prosent sjanse for å gjøre et funn, der felle, og dernest reservoar, var den største risikoen. Ved hjelp av bassengmodellering konkluderte vi med at «charge» og migrasjon ville fungere, sier Steinar Meland.

X