Suksess med Pil & Bue

Suksess med Pil & Bue

Med 15 prosent andel er funnene på midtnorsk sokkel gull verdt for Rocksource. Så langt kan det være påvist oppunder 200 MM fat o.e., men to forestående boringer kan gi en dobling av ressursene.

140819 Pil & Bue Rocksource

X